Laman Utama Pengenalan Syarikat Visi & Misi

Langgan Newslatter

Kalendar / Takwim 2018

Click here for more info | Klik sini untuk selanjutnya:

Lanjut...
Visi dan Misi

VISI

Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi masyarakat serta memupuk ‘Minda Kelas Pertama’ melalui latihan berterusan

MISI

  • Menawarkan program-program latihan, kemahiran dan pembangunan yang berkualiti dengan pendekatan yang komprehensif, bersepadu dan terkini.
  • Melahirkan Pengurus, Eksekutif, Pekerja serta Usahawan yang berketrampilan dan berdaya saing bagi seiring dengan  perkembangan teknologi dalam pengurusan organisasi moden.
  • Pusat Rujukan Latihan dan Pembudayaan Keusahawanan kepada organisasi, pertubuhan-pertubuhan, Institusi Pengajian Tinggi dan agensi-agensi kerajaan.
  • Mewujudkan dan menggalakkan Kerjasama Pintar di antara  usahawan, sektor awam dan swasta.
Jawatan Kosong

Kandungan Popular