Laman Utama Pengenalan Syarikat Pengiktirafan

Langgan Newslatter

Kalendar / Takwim 2018

Click here for more info | Klik sini untuk selanjutnya:

Lanjut...
Pengiktirafan
 • Penyedia Latihan yang diiktiraf oleh Pembangunan Sumber Manusia Berhad ( Semenjak 1994).
  • Kelas A di bawah Skim PROLUS
  • Skim SBL-Khas
 • Pengendali Bertauliah Program Pengendalian Makanan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (1997).
 • Pusat Latihan bagi Program Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SHO) yang Diiktiraf oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Malaysia (DOSH)
 • Penyedia Latihan yang Diiktiraf oleh Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) bagi Program Asas Kontraktor Binaan Bangunan, Perparitan dan Saliran, Pembinaan Jalanraya, Pemasangan Alat Pencegah Kebakaran dan Sistem Pam, Asas Lanskap dan Lain-lain.
 • Pengendali Kursus Pelancongan oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia.
 • Penyedia Latihan yang Diiktiraf oleh Majlis Amanah Rakyat ( MARA ).
 • Penyedia latihan yang diiktiraf oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB Malaysia).
 • Institusi Penyedia Latihan untuk Usahawan MARA, UPEN, KEJORA dan INSKEN.
 • Syarikat yang Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (Kontraktor Penyedia Latihan mulai 2003).
 • Menjalinkan kerjasama dengan Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM) dalam mengendalikan Seminar-Seminar di Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Contohnya Seminar Halal MS1500:2004 dan Seminar Jihad Bisnes dan Gerak Usahawan Siswazah Di IPT.

 

Gambar Sijil Dan Surat Pengiktirafan

Jawatan Kosong

Kandungan Popular